RSS

Nowe przepisy dla narciarzy

12 stycznia 2012 by

Nowe przepisy dla narciarzy

Od 31 grudnia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dla narciarzy i snowboardzistów. W życie weszła rygorystyczna Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, która uporządkuje ruch na stokach narciarskich.

Trudno nie zauważyć, że od tej pory nastąpiło kilka istotnych zmian, które będą musieli zaakceptować miłośnicy zjazdów na desce. Nowa ustawa motywuje do większej odpowiedzialności narciarzy i zarządzających stokiem. Ma być bezpieczniej i mniej tłoczno. Surowe kary czekają też narciarzy, którzy będą zjeżdżać pod wpływem.

Najważniejsze założenia nowej ustawy:

  1. Obowiązek używania kasków na stoku dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Niedostosowanie się do tego przepisu będzie w konsekwencji groziło karą finansową (nawet do 20 tys. zł) dla opiekunów lub rodziców dziecka.
  2. Zakaz jeżdżenia na nartach lub snowboardzie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – złamanie tego przepisu obciążone będzie grzywną. Wynika z tego fakt, że zarządzający terenem zorganizowanym będzie miał prawo do zakazania wstępu lub nakazania opuszczenia stoku osobie pijanej lub odurzonej.
  3. Zarządzający są zobowiązani do oznaczania tras, zamykania tras zagrożonych i informowania o warunkach na stoku oraz do udostępniania regulaminu korzystania z terenu.(Wprowadzono też nowe oznaczenia stopnia trudności tras – zniknął kolor zielony dla łatwych szlaków. Zamiast niego wprowadzono kolory: niebieski – trasa łatwa, czerwony – trasa trudna, czarny – trasa bardzo trudna dla doświadczonych narciarzy).
  4. Obowiązek posiadania niezbędnych informacji o stoku dla narciarzy i snowboardzistów i zastosowania ich w praktyce – plan terenu i zasady użytkowania obiektów się na nim znajdujących, znaki ostrzegawcze i znaki nakazu, aktualne prognozy pogody i komunikaty.
  5. Obowiązek dostosowywania umiejętności do stopnia zaawansowania trasy i warunków na niej panujących.
  6. Obowiązek niezwłocznego informowania o wypadkach zaistniałych na torach narciarskich nałożona na wszystkich uczestników stoku oraz konieczność odnotowywania wszystkich niebezpiecznych zdarzeń przez zarządców.
  7. Nowe zasady co do obciążenia trasy narciarskiej w zależności od stopnia jej zaawansowania. Zbyt duże zagęszczenie narciarzy będzie wymagało zmniejszenia przepustowości wyciągów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Menu